wynajem samochodów Katowice, Nowy Targ. Quad shop

Logistyka a zrównoważony rozwój: Ekologiczne aspekty zarządzania łańcuchem dostaw

Logistyka a zrównoważony rozwój: Ekologiczne aspekty zarządzania łańcuchem dostaw

gru 16, 2020

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przykłada się do ekologicznych aspektów biznesu. Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. supply chain management) ma istotny wpływ na środowisko naturalne, dlatego wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w logistyce jest niezbędne.

Zarządzanie łańcuchem dostaw a środowisko naturalne
1. Odpowiedzialność biznesowa
Zarządzanie łańcuchem dostaw dotyczy procesów od zaopatrzenia w surowce aż po dostarczenie gotowego produktu do klienta. Firmy ponoszą odpowiedzialność za wpływ swoich działań na środowisko naturalne na każdym etapie tych procesów. Z uwagi na duży wpływ transportu na emisję gazów cieplarnianych, szczególną uwagę należy zwrócić na redukcję emisji dwutlenku węgla.
2. Ekologiczne aspekty zarządzania łańcuchem dostaw
Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw ma na celu minimalizację wpływu na środowisko naturalne. Wdrożenie działań ekologicznych może prowadzić do obniżenia kosztów poprzez zmniejszenie marnotrawstwa surowców i energii, a także poprawienie wizerunku firmy. Do działań ekologicznych należą:
– Zastosowanie opakowań przyjaznych dla środowiska
– Wykorzystanie transportu morskiego lub kolejowego w miejsce transportu drogowego
– Wdrażanie systemu zarządzania odpadami, w tym recykling i odzyskiwanie materiałów
– Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych
– Wdrażanie programów umożliwiających przeciwdziałanie zmianom klimatu, np. poprzez sadzenie drzew
3. Korzyści dla biznesu
Wdrażanie działań zrównoważonego rozwoju w logistyce może przynieść wiele korzyści dla firmy. Korzyści ekonomiczne to przede wszystkim: obniżenie kosztów i poprawienie wydajności. Działania te dodatkowo mają pozytywny wpływ na wizerunek firmy, dając jej przewagę konkurencyjną na rynku. Firmy spełniające wymagania związane z zrównoważonym rozwojem mogą liczyć na zaufanie klientów, a także uniknąć negatywnych skutków związanych z zarzutami o niszczenie środowiska naturalnego.
4. Przykłady działań ekologicznych w logistyce
Wdrożenie działań zrównoważonego rozwoju można realizować na różnych etapach łańcucha dostaw, np.:
– Wdrożenie „zielonych” magazynów, np. poprzez wykorzystanie systemów pozwalających na optymalizację temperatura czy oświetlenia
– Wdrożenie zarządzania flotą, np. instalacja systemów monitorujących zużycie paliwa czy ograniczenie gazów emisyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii
– Wdrożenie programów dzielenia dostaw między kilka firm w celu obniżenia kosztów transportu
5. Podsumowanie
Zmiana na bardziej ekologiczną logistykę to nie tylko konieczność, ale i szansa dla biznesu. Działania ekologiczne prowadzą do pozytywnych skutków finansowych, poprawy wizerunku firmy oraz przeciwdziałają negatywnym skutkom zmian klimatu. Firmy, które wdrażają te działania, zyskują zaufanie klientów i mają przewagę konkurencyjną.